Jakie są stopy zwrotu z obligacji korporacyjnych?

Jakie są stopy zwrotu z obligacji korporacyjnych?
Jakie są stopy zwrotu z obligacji korporacyjnych? Obligacje korporacyjne, czyli komercyjny odpowiednik obligacji skarbowych, to dla wielu inwestorów wciąż nowość. Ich wyceny są bardzo różne i najlepszym tego dowodem jest fakt, że nawet jednostki uczestnictwa w TFI inwestujących głównie w tego rodzaju papiery nie przekraczają 9%. Wycena poszczególnych serii obligacji może oczywiście być różna i zależy od wielu czynników.

Podstawowe zasady wyceny obligacji korporacyjnych

Jak w każdym przypadku, także jeśli chodzi o obligacje korporacyjne, ich wycena zależy w głównej mierze od stopnia ryzyka. Im bardziej ryzykowna transakcja, tym wyższa wycena obligacji. Nie są to produkty tak bezpieczne jak obligacje skarbowe i choć przepisy w dość dużym stopniu zabezpieczają interes inwestorów, to jednak mimo wszystko w niektórych przypadkach taka inwestycja nie gwarantuje zwrotu. Wycena obligacji korporacyjnych będzie zależała także od wielkości i bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a także od ustalonego terminu wykupu. Generalnie bardziej opłacalne są obligacje z dłuższym terminem, ale one również są najczęściej obarczone większym ryzykiem ze względu na pewną nieprzewidywalność kierunku rozwoju sytuacji gospodarczej.

Ramowa wycena obligacji korporacyjnych

Roczna stopa zwrotu z obligacji korporacyjnych nie przekracza 9-10%, a tak wysoka wartość wcale nie jest często spotykana. Zdecydowanie częściej obligacje korporacyjne są wyceniane na 4-6% w skali roku. Najbardziej stabilne i najbezpieczniejsze serie mają jeszcze niższą rentowność: 2-3%. Te nie cieszą się szczególnie dużym powodzeniem, ponieważ zysk jest stosunkowo niewielki w stosunku do ponoszonego ryzyka.

Jeśli chodzi o wyniki TFI inwestujących w obligacje korporacyjne, trzy najlepiej prosperujące w 2015 roku (nowsze dane na razie są niepełne) osiągnęły wyniki 8,5, 5,7 i 5,3% zysku w stosunku do wartości aktywów netto. Należy jednak pamiętać, że w portfolio tych funduszy znajduje się od 19 do 75 produktów, a obligacje korporacyjne stanowią 74-96% całych aktywów, więc w niektórych przypadkach inwestycja ta jest i tak dość dobrze zdywersyfikowana.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne – liczy się nie tylko zysk

Ocena inwestycji w obligacje korporacyjne nie może ograniczać się do samego porównania potencjalnej rentowności. Jak zwykle pierwszym pytaniem powinno być to, które dotyczy akceptowalnego poziomu ryzyka. Podane wyżej wartości stanowią tylko jeden z mierników rentowności. W przypadku inwestycji w fundusze obligacji korporacyjnych ważny jest też zysk rok do roku. Wprawdzie jest widoczny we wszystkich funduszach, ale zdecydowanie mniej imponujący, bo nie przekracza 1,3%. Przy tego rodzaju inwestycjach ważne jest, żeby dokładnie wiedzieć, jakie obligacje ma w portfelu dany fundusz, ponieważ problemy z wypłacalnością emitenta są dość powszechne. Niewykrycie w porę takiego zagrożenia może skończyć się fiaskiem inwestycji. Nie należy jednak obligacji korporacyjnych się bać – trzeba je zrozumieć i rozsądnie włączyć do portfela.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *