Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?
Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?  Należy zacząć od tego, że większość funduszy inwestycyjnych korzysta z tych samych sposobów pomnażania pieniędzy przekazanych przez uczestników. Ponieważ jednak każdy fundusz w różnym stopniu ufa poszczególnym ich typom, to można wprowadzić dość prosty i przejrzysty podział na rodzaje funduszy inwestycyjnych. Warto dodać, że podział ten odnosi się zasadniczo do otwartych funduszy – te zamknięte mogą działać na nieco innych zasadach.

Fundusze pieniężne

Są to fundusze, w których zarządzający pracują głównie na papierach pieniężnych i walutach. Część z tych instrumentów, np. konosamenty, jest raczej luźno związana z rynkiem pieniężnym, natomiast weksle, czeki, listy hipoteczne czy bonu skarbowe zdecydowanie silniej. W takich funduszach stopa zwrotu jest ustalona na przeciętnej wysokości, ale w zmian uczestnicy zyskują względne bezpieczeństwo kapitału, ponieważ fundusze pieniężne jedynie w niewielkiej części korzystają z ryzykownych metod inwestycji.

Fundusze akcji

Są dość ryzykownym przedsięwzięciem, ponieważ zarządzający tymi funduszami obracają w większości akcjami. Zwykle część kapitału lokowana jest w pewniejsze środki, natomiast stanowi to jedynie zabezpieczenie części kapitału. Zysk powinien być wypracowywany na obrocie akcjami. Ogólnie rzecz biorąc, fundusze akcji korzystają z papierów wartościowych umożliwiających przejęcie współodpowiedzialności majątkowej – mogą wypracowywać dochód na zyskanym w ten sposób majątku (jeśli przejmą część firmy, decydują o dalszym jej rozwoju, zyskują prawo do otrzymywania dywidendy itd.).

Fundusze dłużne (zwane częściej funduszami obligacji)

W funduszach dłużnych podstawowym sposobem pomnażania środków jest obrót papierami dłużnymi, w tym przede wszystkim obligacjami. Ponieważ jeszcze do niedawna praktycznie jedynym emitentem obligacji było Ministerstwo Finansów, takie też dominowały w portfolio funduszy. Obecnie spora część TFI korzysta częściej z obligacji korporacyjnych. Te podnoszą spodziewaną rentowność inwestycji, ale też stopień ryzyka. Obligacje skarbowe uchodzą za bardzo bezpieczny sposób pomnażania kapitału, ale nigdy nie stanowią 100% portfolio funduszu, aby umożliwić wypracowanie zysku większego niż przy samodzielnym zakupie obligacji.

Fundusze mieszane

Nazywane są w różny sposób, np. funduszami stabilnego wzrostu, ale w tym przypadku zarządzający mają dużą swobodę ustalania sposobu inwestowania. Często korzysta się tu z wielu metod – zarówno bardziej, jak i mniej ryzykownych. Trudno określić średni poziom ryzyka i rentowności. W założeniu taka konstrukcja ma sprzyjać większym zyskom, ale w wielu przypadkach wymagany jest dłuższy horyzont inwestycyjny, aby cel ten został osiągnięty.

Oczywiście to tylko jeden z podziałów funduszy inwestycyjnych, ale za to najważniejszy. Podział według kryterium dostępu lub ilości uczestników jest rzadziej używany i z punktu widzenia przeciętnego kowalskiego niezbyt praktyczny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *